przykładowe tematy prac rachunkowość: prace magisterskie, prace licencjackie

1. Bilans jako podstawowe źródło informacji finansowej
2. Ewidencja księgowa papierów wartościowych
3. Gospodarowanie środkami trwałymi
4. Metody wyceny towarów według ustawy o rachunkowości na podstawie firmy X
5. Organizacja rachunkowości w firmie X
6. Podatkowe i rachunkowe aspekty rozliczania środków unijnych oraz zasady rozliczania budżetu projektu na przykładzie wybranej firmy
7. Przekształcenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe
8. Rachunek kosztów działań (ABC) w zarządzaniu przedsiębiorstwem
9. Rachunkowość firm deweloperskich na przykładzie spółki X
10. Rachunkowość organizacji non-profit na przykładzie fundacji X
11. Rachunkowość przedsiębiorstw budowlano-montażowych na przykładzie przedsiębiorstwa X
12. Rezerwy w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym
13. Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń na podstawie firmy X
14. Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych a rodzaj ewidencji księgowej
15. Zasady ogólne jako sposób opodatkowania firm

Pisanie prac rachunkowość – konsultacje.